Forside

 

Unge og familiekonsulenten

 

Vi er et stærkt fagligt team med en personalegruppe, som repræsenterer en bred vifte af relevante erfaringsbaggrunde. Vores personale er uddannet pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, lærer, politibetjent, coach og NLP. Derudover har vi vores egne tolke.

 

Vi er en personalegruppe sammensat af forskellige kulturelle baggrunde, som styrker os i vores arbejde med en mangfoldig målgruppe med både integrationsborgere, etnisk danske familier og unge. Unge og familiekonsulenten har kontor og samtalerum på Engvang 2 i Holbæk.

 

Vi har alle mange års erfaringer med at arbejde med mennesker. Vi brænder for at hjælpe og støtte mennesker i deres udvikling og i at komme på rette spor i livet.

 

Vi har en helhedsorienteret og anerkendende tilgang til de mennesker vi arbejder med, hvor relationen er grundstenen for vores arbejde.

Eksempler på opgaver vi løser:

 

• Familievejledning og pædagoisk støtte til udsatte familier.

• Integrationsbistand til flygtningefamilier.

• Familievejledning til flygtningefamilier

• Samtaleforløb

• Kontaktpersonsordning på uledsagede unge flygtninge, unge fra flygtningefamilier og etnisk danske unge.

• Fritidsmentor (se mere under integration)

 

 

For yderligere information, kan du kontakte os på tlf. 24 75 28 38 eller sende en mail ved at udfylde og sende nedenstående formular.

 

 
 
 
 

Unge- og Familiekonsulenten Aps. Engvang 2, 4300 Holbæk, tlf. nr. 24 75 28 38, cvr. nr. 30729242